Hráč

Created with Sketch.

Zde najdeš veškeré informace o hodnosti hráč a na co má práva

Residence

Počet residencí – 3
Velikost residencí – 50x256x50
Cena za blok – 0.05

Příkazy

Lobby

/login <heslo> – přihlášení na server
/register <heslo> <heslo> – registrace
/changepassword <aktuální heslo> <nové heslo> – změna hesla
/premium – nastaví přihlašování přes originální minecraft
/warns – ukáže upozornění

Survival/RPG/Economy

/kit zacatek – základní kit hráče

/res help – příkazy pro residenci
/home – teleport domů
/sethome <název domova> – nastavení domova [hráč může mít 2 domovy]
/delhome <název domova> – smaže daný domov

/pay <jméno> <částka> – poslání hráči určité množství peněz
/afk – ukáže ostatním, že jste pryč
/money – napíše do chatu kolik máš peněz
/msg <jméno hráče> <zpráva>– pošle soukromou zprávu
/r <zpráva> – pošle soukromou zprávu hráči, kterému jste psal nebo on vám
/tpa <jméno hráče> – pošle žádost o teleport
/tpaccept – povolí teleport, když se na vás někdo teleportuje
/tpdeny – zakáže teleport, když se na vás někdo teleportuje
/tpahere – pošle žádost o teleportaci k vám
/warp – ukáže seznam warpů
/jobs browse – ukáže seznam prací
/qs – vlastní obchod
/cas – ukáže kolik máte nahráno na serveru
/cas top – ukáže kdo má nejvíce nahráno na serveru
/rtp – Random teleportace do přírody [cena 1000$/port]
/warns – ukáže upozornění
/horse – nasedneš na svého koně
/horse settings – vybereš si koně
/ashop – Admin Obchod za kredity
/gdrp – GDPR
/FC – FB, IG, Web, Discord
/vote – hlasování pro server za odměny
/votetop – ukáže kdo má nejvíce hlasů